Verder

1931

Deze brief is  voor velen geschreven in een vreemde spellingswijze maar anno 1931 stond  er  in  deze  brief niet één fout.

 

Geciteerd:    M.,

Ik neem de vrijheid, U hierbij kennis te geven dat ik alhier een VELOWINKEL geopend heb.

     Door de rijke ervaring en de noodige kennis van het vak, die ik gedurende vele jaren opgedaan heb, acht ik mij in staat de belangen van iedereen te kunnen behartigen.

     Het zal steeds mijn streven zijn alle reparaties, die me naar ik hoop, door U gegeven zullen worden, met de grootste zorg en aan den laagst mogelijken prijs uit te voeren.

     Mijn nieuwe velo’s, vervaardigd uit de beste stalen onderdeelen, zullen aan al de bestaande merken concurrentie kunnen bieden.

     U verzoekende van mijn velomerk “ Lion d’Orient ” kennis te willen nemen, heb ik de eer te zijn

 

Hoogachtend,  Jos Grauls

 

Het opstellen van deze brief deed mijn grootvader samen met zijn broer Jan Grauls, die later zou verhuizen naar Brussel waar hij carrière maakte als kabinetschef van wijle Koning Boudewijn.